Як написати заповіт зразок

м. Київ, третього листопада дві тисячі шостого року

Я, ЗАЙЦЕВ Анатолій Карпович, 02.01.1932 року народження, який на­родився в м. Києві, ідентифікаційний номер1, мешкаю в м. Києві, бул. Перова, буд. 32, кв. 63, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: Все належне мені майно, де б воно не знаходилося та з чого б воно не складалося, та все те, що ще буде належати мені на час смерті, а також належні мені майнові права та мої обов’язки на час смерті, я заповідаю моєму синові — ЗАЙЦЕВУ Анатолію Анатолійовичу, який народився 02.02.1969 р.

Оглавление:

в м. Києві та моїй сестрі — КИСЕЛЬОВІЙ Тетяні Карпівні, яка народилася 02.03.1956 р. в м. Києві, в рівних частинах. Зміст статей 1235, 1241, 1274, 1276, 1307 Цивільного кодексу Ук­раїни мені нотаріусом роз’яснено. На підставі статей 1248, 1253 ЦК України заповіт на моє прохання записано з моїх слів за допомогою загальноприйнятих технічних засобів (комп’ютера) нотаріусом, мною, Зайцевим Анатолієм Карповичем, прочитано вголос і підписано власноручно. Цей заповіт складено у двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса, а другий видається заповідачу.

Підпис Посвідчувальний напис нотаріуса

Источник: http://nasledstvo-ua.com/load/zrazok_zapovitu/

Бесплатная юридическая консультация:

м. Київ, десятого жовтня дві тисячі шостого року, 14 годин 20 хв.

Я, Печериця Сергій Максимович, що мешкаю за адресою: вул. Смілянська, 48, м. Київ, цим заповітом на випадок моєї смерті даю такі розпорядження:

усе майно, яке на день смерті буде мені належати, де б воно не знаходилося й у чому б не полягало, заповідаю дочці Панчук-Печериці Тетяні Сергіївні, у тому числі будинок з усіма будівлями за адресою: вул. Смілянська, 48, м. Київ. Зміст статейЦК України мені роз’яснено.

Посвідчення на заповіті:

10 жовтня 2006 року цей заповіт посвідчено мною, Маценко Т.Т. державним нотаріусом Першої київської нотаріальної контори.

Бесплатная юридическая консультация:

Заповіт підписано власноручно Печерицею Сергієм Максимовичем у моїй присутності.

Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за № 59022.

Стягнено державного збору _________________.

Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один з яких залишається на зберігання у справах державної нотаріальної контори, а другий — видається заповідачу.

Державний нотаріус (підпис) Т.Т. Маценко

Бесплатная юридическая консультация:

Примітка до Заповіту:

Бесплатная юридическая консультация:

Заповіт – це документ, в якому викладено волевиявлення однієї особи (заповідача) щодо розпорядження майном, що йому належить, на випадок смерті.

Заповіт, як правило, викладається в письмовій формі із зазначенням місця й часу його складання, підписується заповідачем і нотаріально засвідчується.

Источник: http://pravo-porada.com.ua/practice-65/57-inshi-dokumenty/449-zapovt-zrazok

Заповiт. Зразок заповіту на Жалоба.нет

с.Бородачi, двi тисячi дев’ятого року, марта мiсяця, 6 числа.

Я, Свириденко Петро Андрiйович, який народився 20 серпня 1958 року в с. Бородачi Рiчного району Днiпропетровської областi, що мешкаю м. Черск вул. Березова 7, Рiчного району Днiпропетровської областi, на випадок моєї смертi роблю таке разпорядження:

Бесплатная юридическая консультация:

належну мене земельну дiлянку (ПАЙ), що знаходиться на територiї Бородачевської сiльскої ради Рiчного району Днiпропетровської областi, заповiдаю Свириденко Сергiю Петровичу.

Змiст статей 1234, 1241, 1254 Цивiльного кодекса України мене нотарiусом роз’яснено.

Заповiт прочитано вголос особисто мной Свириденко Петром Андрiйовичем, та власноручо мной подписано в присутностi нотарiуса в примiщеннi Черской державної нотарiальної конторы (м.Черск вул. Ленiна 4) в 10 годин 55 хвилин.

На моє прохання заповiт виготовлено нотарiусом за допомогою загальноприйнятих технiчнихих засобiв.

Заповiт складено та пiдписано в двох примiрниках, один з яких залишається в справах державної нотарiальної контори, а другий видається заповiдачу.

Пiдпис _____ Свириденко Петро Андрiйович

Бесплатная юридическая консультация:

6 березня 2009 року цей заповiт посвiдчено мною, Перечневой А.В. державним нотарiусом Черской державної нотарiальної контори.

Заповiт записаний мною, нотарiусом, зi слiв Свириденко Петра Андрiйовича.

Заповiт до пiдписання прочитано вголос заповiдачем гр. Свириденко Петром Андрiйовичем i власноручно пiдписано ним у моїй присутностi.

Особу заповiдача встановлено, дiєздатнiсть її перевiрено.

Зареєстровано в реєстрi за № 321

Бесплатная юридическая консультация:

Державний нотарiус ________ Пiдпис

Источник: http://jaloba.net/primer9-3.html

10. Зразки документів

Селище Артемівка Чутівського району Полтавської області,

шостого червня дві тисячі восьмого року.

Бесплатная юридическая консультация:

Я, КРИНИЦЬКА МАРІЯ ІВАНІВНА, яка народилася 2 квітня 1939 року в селищі Артемівка Чутівського району Полтавської області та проживаю в селищі Артемівка Чутівського району Полтавської області, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: все моє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, і взагалі все те, що належатиме мені на день моєї смерті і на що я за законом матиму право, заповідаю своїй дочці — КРИНИЦЬКІЙ ІРИНІ ПЕТРІВНІ, 1966 року народження.

Якщо спадкоємець — гр. КРИНИЦЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА, зазначена в цьому заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме її, відмовиться від її прийняття чи буде усунена від права на спадкування, все моє майно належатиме мені на день моєї смерті або на яке я матиму право, заповідаю своєму онукові — гр. МАКОГОНУ ПЕТРУ ВАСИЛЬОВИЧУ.

Зміст статей 1241,1254,1307 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.

Цей заповіт складено та підписано у двох примірниках, один з яких залишається в справах Артемівської селищної ради Чутівського району Полтавської області, а другий видається заповідачу.

Заповіт посвідчено в приміщенні Артемівської селищної ради Чутівського району Полтавської області за адресою. о 10 год. 30 хвилин.

Бесплатная юридическая консультация:

(Місце для власноручного напису заповідача: мною, гр. Криницькою Марією Іванівною, текст заповіт вголос і власноручно підписано). Підпис:

Селище Артемівка Чутівського району Полтавської області, 6 червня 2008 року.

Цей заповіт посвідчено мною, Мельник К.І. секретарем Артемівської селищної ради Чутівського району Полтавської області.

Заповіт підписано гр. Криницькою Марією Іванівною у моїй присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто державного мита — 0,85 грн.

Бесплатная юридическая консультация:

Секретар Артемівської селищної ради Чутівського району Полтавської області___________________________ (Мельник К.І.)

Село Нехвороща Новосанжарського району Полтавської області,

шостого червня дві тисячі восьмого року.

Я, Борода Петро Іванович, який народився 18 червня 1924 року в селі Заболотці Бродівського району Львівської області та проживаю в селі Нехвороща Новосанжарського району Полтавської області, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: належне мені право на земельну частку (пай), яка знаходиться на території Агрофірма "Колос" в селі Нехвороща Новосанжарського району Полтавської області, що підтверджується сертифікатом КВ №764295, виданого 20 березня 2000 р. Новосанжарською районною державною адміністрацією Полтавської області, заповідаю синові — Бороді Миколі Петровичу, а належний мені житловий будинок № 12, розташований по вулиці Леніна в селі Нехвороща Новосанжарського району Полтавської області, заповідаю дружині — Бороді Ользі Василівні.

Зміст статей 1254,1241,1307 ЦК України мені роз’яснено.

Бесплатная юридическая консультация:

Цей заповіт складено та посвідчено у двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в Нехворощанській сільській раді Новосанжарського району Полтавської області, а другий видається заповідачу.

Заповіт посвідчено в приміщенні Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області за адресою_____________________ о 12 год. 40 хвилин.

(Місце для власноручного напису заповідача: «Мною, гр. Бородою Петром Івановичем, текст заповіту прочитаноі власноручно підписано»).

Село Нехвороща Новосанжарського району Полтавської області, 6 червня 2008 року, заповіт посвідчено мною, Мельник К.І. секретарем Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області.

Заповіт підписано гр. Бородою Петром Івановичем у моїй присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено.

Бесплатная юридическая консультация:

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто державного мита — 0,85 грн.

Секретар Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області ___________________підпис (Мельник К.І.)

Село Куликів Жовківського району Львівської області, шостого травня дві тисячі восьмого року.

Я, Хлипа Петро Кирилович, який народився 18 червня 1924 року в селі Сопошин Жовківського району Львівської області, та проживаю в селі Сопошин Львівської області по вулиці Івана Франка в будинку № 10, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: належний мені автомобіль марки ВАЗ-2103, 1987 року, кузов № ЛВ3, державний номерний знак ЛВТ 56-78, що знаходиться на обліку в МРЕВ ДАЇ Львівській області, заповідаю сину, Хлипі Ігорю Петровичу.

Бесплатная юридическая консультация:

Належний мені житловий будинок, розташований по вулиці Лісовій під номером два у селі Куликів Жовківського району Львівської області, та земельну ділянку для обслуговування житлового будинку за вказаною адресою заповідаю дочці — Кравченко Інні Петрівні, на яку покладаю обов’язок надати гр. Хлипі Тетяні Миколаївні право довічного безкоштовного проживання в одній з кімнат названого житлового будинку.

На названих мною спадкоємців також покладаю обов’язок поховати мене в селі Сопошин Жовківського району Львівської області за християнським звичаєм.

Виконавцем заповіту призначаю Хлипу Івана Івановича, який проживає в м. Жовквів Львівської області вулиці Мазепи, № 8, кв. 4.

Зміст статей 1254,1241,1307 ЦК України мені секретарем сільської Ради мені роз’яснено.

Цей заповіт складено та посвідчено у двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні у Ку сільській Раді, а другий видається заповідачеві.

Бесплатная юридическая консультация:

Заповіт посвідчено в приміщенні Куликівської сільської Ради Жовківського району Львівської області за адресою: __________________, о 15 год. 10 хвилин.

(Місце для власноручного напису заповідача: «Мною, гр. Хлипою Петром Кириловичем, текст заповітвголос прочитано і власноручно підписано).

Зміст статей 1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295 мені, виконавцеві заповіту Хлипі Івану Івановичу нотаріусом роз’яснено.

Мені, Хлипі Івану Івановичу, відомо про призначення мене виконавцем даного заповіту, з чим я погоджуюся.

ПІДПИС виконавця заповіту.

Бесплатная юридическая консультация:

Село Куликів Жовківського району Львівської області 6 травня 2008 р.

Заповіт посвідчено мною, Хміль О.О. секретарем Куликівської сільської Ради Жовківського району Львівської

Заповіт підписано гр. Хлипою Петром Кириловичем. Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено.

Особу виконавця заповіту — Хлипи Івана Івановича встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Бесплатная юридическая консультация:

Стягнуто державного мита — 0.85 грн.

Секретар Куликівської сільської Ради Жовківського району Львівської області _____________________підпис (Хміль О.О.)

Село Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області, шостого травня дві тисячі шостого року.

Подружжя, гр. Гук Іван Петрович, 27 березня 1927 року народження, який народився в м. Львові, і гр. Гук Ніна Іванівна, 19 листопада 1930 року народження, яка народилася в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області, що мешкаємо за адресою: Село Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області по вулиці Жовтневій, будинок 16, шлюб нами укладено 17 листопада 1958 року, на випадок нашої смерті робимо таке розпорядження: належний нам на праві спільної власності житловий будинок, що знаходиться в селі Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області, вулиця Жовтнева, будинок 16, заповідаємо у рівних частинах нашим синам — Гуку Олегу Івановичу, 15 серпня 1959 року народження, та Гуку Віктору Івановичу, 19 березня 1966 року народження.

Зміст статей 1241,1254,1307 Цивільного кодексу України нам роз’яснено. Також роз’яснено, що після смерті одного з подружжя частка у праві спільної сумісної власності переходить до другого з подружжя, який його пережив, а у разі смерті останнього право на спадщину мають Гук Олег Іванович і Гук Віктор Іванович.

Бесплатная юридическая консультация:

Подружжя Гук, взаємозобов’язуємося інформувати про смерть одного з нас нотаріуса (посадову, службову особу), на території діяльності якого знаходиться наше спільне майно, для накладення заборони відчуження майна, зазначеного в заповіті будинку.

Нам роз’яснено, що за життя дружини та чоловіка кожен з нас має право відмовитися від заповіту і що така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

Заповіт складено і підписано в трьох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах Веселоподільської сільради Семенівського району Полтавської області, а інші видано заповідачам.

(Місце для напису: «Ми: гр. Гук Іван Петрович, гр. Гук Світлана Іванівна заповіт прочитали вголос і власноручно підписали).

Село Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області, шостого травня 2006 року.

Бесплатная юридическая консультация:

Цей заповіт посвідчено мною, Смішною А.П. секретарем Веселоподільської сільради Семенівського району Полтавської області. Заповіт підписано гр. Гук Іваном Петровичем, гр. Гук Світланою Іванівною у моїй присутності. Особу заповідачів встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто державного мита_____грн.

Секретар виконкому Веселоподільської сільради Семенівського району Полтавської області ________________ ПІДРИС (Смішна А.П.)

Село Калинівка Миколаївського району Львівської області восьмого вересня дві тисячі восьмого року.

Бесплатная юридическая консультация:

Я, СЕРГІЄНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб —0, що проживаю в с. Калинівка по вул. Миру, 7, Миколаївського району Львівської області, на підставі попередньої усної домовленості уповноважую КОГУТ ЛЮДМИЛУ ЛЕОНІДІВНУ, ідентифікаційний номер у Держави реєстрі фізичних осіб865, що проживає у місті Львові по вулиці Володимира Великого, будинок 21, квартира 10, бути моїм представником в усіх органах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, вести мої справи в усіх судових органах з усіма правами, які надані законом позивачеві, відповідачеві, третій особі, потерпілому, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження ухвали, постанови або рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання майна або грошей.

Для чого надаю їй права подавати та отримувати від мого імені заяви і документи, знайомитися з матеріалами справи, робити з неї витяги, отримувати копії рішень, ухвал, постанов та інших документів, що містяться у справах, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їхньому дослідженні, заявляти клопотання, відводи, надавати усні та письмові пояснення, відкликання, заяви до суду, наводити свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати рішення, постанови чи ухвали суду, за мене розписуватись, а також виконувати всі інші] дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Довіреність видана терміном на один рік та дійсна до восьмого вересня дві тисячі дев’ятого року.

Довірителю роз’яснено зміст статей 237, 244, 245,Цивільного кодексу України.

Село Калинівка Миколаївського району Львівської області

Бесплатная юридическая консультация:

8 вересня 2008 року ця довіреність посвідчена мною, Супрун І.О. секретарем виконавчого комітету Калинівської сільської Ради Миколаївського району Львівської області.

Довіреність підписано гр. СЕРГІЄНКО ОЛЕНОЮ ВОЛОДИМИРІВНОЮ у моїй присутності.

Особу її встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Секретар виконкому_____________ Підпис (Супрун І.0.)

Село Калинівка Миколаївського району Львівської області сімнадцятого вересня дві тисячі восьмого року

Я, САМУЛЯК СОФІЯ ПЕТРІВНА, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб —0, що проживаю в с. Калинівка по вул. Миру, 17 Миколаївського району Львівської області, відповідно до договору доручення, укладеного нами в усній формі, цією довіреністю уповноважую ПАВЛЕНКО МАРІЮ-СОФІЮ ВАСИЛІВНУ, ідентифікаційний номер в Державному реєстрі фізичних осіб —5, що проживає в с. Калинівка по вул. Миру, 16 Миколаївського району Львівської області, бути моїм представником в органах нотаріату та в усіх інших державних і громадських установах та організаціях з питання оформлення моїх спадкових прав після смерті мого чоловіка, САМУЛЯКА ІВАНА ПАВЛОВИЧА, який помер 17 грудня 2003 року, та до дня смерті проживав за адресою: с. Калинівка по вул. Миру, 17 Миколаївського району Львівської області.

Для чого надаю їй права подавати та отримувати від мого імені необхідні заяви, довідки та документи, зокрема, одержувати дублікати втрачених документів, отримати в нотаріальній конторі свідоцтво про право на спадщину, провести його реєстрацію у відповідних органах, за мене розписуватися, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Довіреність видана терміном на три роки та дійсна до сімнадцятого вересня дві тисячі одинадцятого року.

Село Калинівка Миколаївського району Львівської області

17 вересня 2008 року ця довіреність посвідчено мною, Супрун І.0. секретарем виконавчого комітету Калинівської сільської Ради Миколаївського району Львівської області. Довіреність підписано гр. САМУЛЯК СОФІЄЮ ПЕТРІВНОЮ у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Секретар виконкому ________________ Підпис (Супрун 1.0.)

Село Рясна Руська Яворівського району Львівської області вісімнадцятого вересня дві тисячі восьмого року.

Я, КУЛЬЧИЦЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб30, паспорт серії КА №, виданий Личаківським РВ УМВСУ у Львівській області 12 березня 996 року, що проживаю в с. Рясна Руська по вул. Петрушевича, 19, Яворівського району Львівської області, на підставі попередньої усної домовленості з повіреним уповноважую КУЛЬЧИЦЬКОГО ІВАНА ПЕТРОВИЧА, паспорт серії КВ №, виданий Личаківським РВ УМВСУ у Львівській області 5 травня 2000 року, ідентифікаційний меру Державному реєстрі фізичних осіб —76, що проживає в с. Рясна Руська по вул. Петрушевича, 19, Яворівського району Львівської області, щомісячно отримувати належну мені пенсію в Яворівському поштовому відділенні Ощадного банку. Для чого уповноважую подавати та отримувати від мого імені необхідні довідки, документи, заяви, в одержанні грошей за мене розписуватися, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. Довіреність видана терміном на два роки та дійсна до вісімнадцятого вересня дві тисячі десятого року.

Село Рясна Руська Яворівського району Львівської області

18 вересня 2008 року ця довіреність посвідчена мною, Сокирою І.П. секретарем виконавчого комітету Ряснаруської сільської Ради Яворівського району Львівської області.

Довіреність підписана КУЛЬЧИЦЬКИМ ПЕТРОМ ІВАНОВИЧЕМ у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Секретар виконкому____________ Підпис (Сокира І.П.)

Село Засулля Лубенського району Полтавської області,

шістнадцятого вересня дві тисячі восьмого року.

Мною, Пилипко Петром Івановичем, секретарем Засульської сільської Ради, на підставі доручення державного нотаріуса Першої лубенської державної нотаріальної контори Решти С.М. від 15 вересня 2008 року № 5 та спадкової справи за даними спадкового реєстру № 26543, зі участі Курінної Ірини Петрівни, дочки померлого, яка проживає у місті Лубни по вулиці Леніна, № 21, кв. 8 Полтавської області, понятих – Скочипець Марії Іванівни, мешканки села Засулля Лубенського району Полтавської області, Марчука Василя Григоровича, мешканця села Засулля Лубенського району Полтавської області, інженера будинкоуправління № 3 Засульської сільської Ради Лубенського району – Ганича Миколи Васильовича, мешканця села Засулля Лубенського району Полтавської області, на підставі ст.ст. 60 – 61 Закону України «Про нотаріат» проведено опис майна, що залишилося після смерті Курінного Петра Івановича, який помер 14 серпня 2008 року і проживав в селі Засулля Лубенського району Полтавської області по вулиці Шевченка № 12, кв.3.

Дані про спадкоємців: син — Курінний Віталій Петрович, проживає у місті Полтава по вулиці Зіньківській, № 36, кв. 121; дочка – Курінна Ірина Петрівна, проживає у місті Лубни по вулиці Леніна, № 21, кв. 8.

До прибуття секретаря сільської Ради квартира опечатана печаткою будинкоуправління № 3 Засульської сільської Ради Лубенського району 14 серпня 2008 року інженером Ганичем М.В. печатка не порушена, ключі від квартири знаходяться у інженера Ганича М.В.

Назва і докладна характеристика предметів

Источник: http://refdb.ru/look/p15.html

Завещание: Образец

Как составить завещание: советы практикующего адвоката

 • Получить документ, выражающий волю гражданина, можно у нотариуса: прийти на прием. Нотариус в компьютере имеет стандартные формы завещаний, и поможет составить текст согласно волеизъявлению гражданина. Есть иные способы удостоверения таких документов в местах, где нет возможности обратиться к нотариусу или он вовсе отсутствует.
 • Чтобы завещание в суде не было оспорено после смерти, к документу необходимо оформить еще ряд бумаг, оберегающих волю наследодателя от оспаривания. Это справки ПНД и иные документы. Посоветуйтесь с адвокатом!
 • Если гражданин не может сформулировать, что он хочет, но понимает свои желания, — нужна помощь юриста, который спокойно, не торопясь объяснит такому гражданину разные ситуации, а гражданин сможет выбрать ту, которую считает желаемой. Именно с таким вариантом оформления далее надо обращаться к нотариусу.
 • Если в силу старости или болезни гражданин не может пойти к нотариусу, то существует услуга "вызов нотариуса на дом ", похожая на вызов участкового врача. Вызов на дом оформляется заранее, с паспортом нуждающегося гражданина.
 • Если гражданин не может выразить свою волю (разговаривать), не может писать, есть иные проблемы — проконсультируйтесь с нашими юристами. Закон предусматривает ряд возможностей для таких случаев (например, действия рукоприкладчика и пр.).
 • Если завещание сложное — сначала надо разработать его проект у адвоката, а потом идти подписывать к нотариусу. Нотариус схемами вашего наследования заниматься не будет.

Стоимость составления завещания у нотариусаруб. При вызове нотариуса на дом или в больницу будет дополнительная плата.

О том, какие могут быть проблемы, если документы не в порядке, читайте на странице "Признать завещание недействительным (наследственные споры) "

Прежде, чем скачать образец завещания, прочитайте следующую информацию.

Завещание — это документ, выражающий волю наследодателя. Написанные в завещании распоряжения могут полностью изменить судьбы потомков. Завещание изменяет ход наследования для наследников по закону полностью или в части. То есть, наследники по закону могут быть полностью устранены от наследства завещанием или потерять часть долей.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется. Но есть и исключения.

Предостережения адвоката

 • В ряде случаев, при вступлении в наследство по завещанию — доли наследников по закону только уменьшатся, но совсем не исчезнут! Не все наследство полностью достанется тому, на кого завещано. Поэтому надо заранее рассчитать, например, доли обязательных наследников, и, возможно, в связи с этим, уже сегодня изменить существующие доли собственности, перераспределить часть имущества или все — сегодня.
 • Завещания, написанные при действии старого Гражданского кодекса и нового — могут иметь разные правовые последствия (получатся разные доли в наследстве).
 • Если есть несовершеннолетние наследники, особое внимание при составлении завещания надо уделить вопросам бизнеса и учредительным документам.

Перед составлением завещания обязательно проконсультируйтесь с адвокатом. Приходите к нам!

При написании завещания важно понимать, к чему приведет такое завещание. Попробуйте ответить на следующие вопросы, от которых будет зависеть разная редакция текстов завещания:

— Гражданин, в пользу которого будет написано завещание, является наследником по закону? Несовершеннолетним?

— Есть ли среди наследников инвалиды или иждивенцы наследодателя?

— Изменит ли завещание дальнейшие отношения между родственниками (если они есть)?

— Сможет ли гражданин, получивший наследство, самостоятельно управлять им, либо необходимо назначить управляющего?

— Если к моменту ухода из жизни наследодателя назначенного по завещанию наследника тоже не будет в живых, что делать?

— Целесообразно ли наследство завещать по частям?

-Будете ли Вы завещать то, что будет приобретено Вами в будущем?

— Как завещать бизнес?

— Надо ли внести в сегодняшние документы изменения, чтобы "завещание сбылось"?

— Надо ли дооформить, привести в порядок документы, чтобы наследники могли принять наследство без особых хлопот?

— Есть ли у Вас право собственности, чтобы что-то завещать?

— Как сделать так, чтобы наследство досталось только тому гражданину или организации, кому Вы завещаете ( а иным наследникам не досталось)?

И еще ряд вопросов. В каждой ситуации и вопросы, и ответы разные. Поэтому, настоятельно рекомендуем, прежде чем составить завещание, проконсультируйтесь с нашими специалистами. Может быть, Вам нужен другой документ (например, дарственная или договор ренты).

Форма завещания

По закону, завещание на движимое или недвижимое имущество (в том числе деньги) составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, или удостоверению главой местной Администрации (при отсутствии в местности нотариуса). В исключительных жизненных ситуациях (служба на корабле, военные действия, отбывание наказания и пр.) завещания могут быть составлены иным образом, с дальнейшим надлежащим оформлением. Иное оформление завещания будет недействительным.

Письменная нотариальная, или иным образом заверенная форма завещания по закону выдается на руки гражданину, его оформившему. Такая же информация должна содержаться у официального лица, его зарегистрировавшего. Кстати, не всегда в нотариальном централизованном архиве находится завещание, удостоверенное по всем правилам. Есть технологии его поиска в иных архивах.

Текст завещания может быть стандартный (например, "все завещаю брату Смирнову Павлу Матвеевичу", тогда Вам подойдет образец завещания, представленный ниже. Достаточно обратиться с паспортом к нотариусу, и нотариус подготовит текст завещания для подписания. Но при наличии обязательных наследников, такому лицу может достаться не все. Знайте об этом.

Если же завещание разноплановое, содержит большой объем предписаний, поручений, разделение имущества на доли или объекты, назначение управляющего, подназначение наследников и прочее, тогда лучше обратиться к нашему специалисту для составления проекта такого сложного завещания.

Оформление завещания

Самое распространенное завещание — завещание имущества и бизнеса. Хотя бывают и иные завещания. Если Вы живете в большом городе, завещание можно оформить у любого нотариуса. Можно (если Вы никуда не собираетесь перезжать) оформить завещание у того нотариуса, который занимается ведением наследственных дел по вашему району. Если завещание сложное (образец завещания не подойдет), то этот совет очень эффективен, так как завещание от другого нотариуса может вызвать непонимание у того нотариуса, который в будущем будет вести наследственное дело. А уж если сам составил завещание, сам и выполняй! Здесь надо помнить, что после 01.01.2012 г. открыть наследственное дело можно у любого нотариуса. А обращаться лучше к тому, кто завещание составлял.

Если нотариуса в месте вашего нахождения нет, завещание по закону может заверить иное должностное лицо, которое в дальнейшем будет нести ответственность за его составление, в том числе такое лицо может быть привлечено в суд при спорах о завещании.

Срок завещания

Завещание действует до тех пор, пока его не отменят или не изменят. Срока у завещания нет. А вот срок вступления в наследство по завещанию после смерти наследодателя — есть. Это — не позднее 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Налог на завещание

Налога на завещание по закону сегодня нет. Налог отменен. Бывают другие расходы:

 • При составлении завещания — оплата нотариусу или иному должностному лицу расходов, связанных с оформлением завещания (за удостоверение завещания);
 • При вступлении в наследство налог на имущество, переходящее в порядке наследования, отменен. Но при оформлении наследства нотариус возьмет 0,6% от стоимости имущества и сумму за технические работы. Вступление в наследство по завещанию без указания родственных отношений расценивается как отсутствие родственных отношений, налог берется 0,6% от стоимости наследственного имущества.

Отмена завещания

Завещание — это воля гражданина на определенный момент времени. Если воля продолжает быть такой, как написано в завещании, то завещание имеет силу и дальше. Если же гражданин решил изменить свою волю, то необходимо существующее на такой момент завещание отменить или изменить. Или написать новое.

На протяжении всей жизни гражданин может составить много завещаний. По общему правилу — действует самое последнее завещание. Но бывает так, что завещание последнее отменяет завещание предыдущее только в части. Бывают завещания, составленные в различных условиях, при тяжелых обстоятельствах, вынуждающих гражданина его составить. Если спора нет и наследники потом договорятся о долях наследования, замечательно. В иных случаях придется обращаться в суд: какое из этих завещаний вступит в силу — будет зависеть от исхода судебного дела.

Образец простого завещания

ЗАВЕЩАНИЕ

Я, Семенова Ирина Владимировна, 21 ноября 1922 года рождения, уроженка села Мартыново Псковской области, зарегистрированная по адресу. имеющая паспорт серия.

настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:

все имущество, которое у меня будет ко дню смерти, я завещаю сестре Катковой Тамаре Владимировне, 12 января 1940 года рождения. С момента принятия наследства к ней переходят все правомочия, представленные законом собственнику имущества.

Содержание статей. Гражданского кодекса РФ мне разъяснено.

Экземпляр завещания хранится в делах нотариуса. по адресу.

Завещание фирмы

Фирма — сложный "организм". И после ухода Лидера или Получателя крупных дивидентов, возможны действия заинтересованных лиц в сокрытии имущества фирмы или препятствовании насоледования. Поэтому уже сейчас правильно сделать контр-шаги.

Завещание фирмы можно сделать по-разному: описать в Уставе, сделать завещание с подробным описанием, осуществить меры против захвата и вывода в тень фирмы или имущества. Но это — только один шаг. Важно сделать еще и второй: сегодня организовать предпосылки для хорошего "завтра". Советы и реальные юридические действия Вам помогут сделать наши специалисты.

Если Вам за 60.

Если гражданин, который хочет составить завещание, уже достиг пенсионного возраста по старости (55-60 лет), при составлении завещания желательно обзавестись справкой из ПНД об отсутствии психических отклонений и подтверждении разумности. Не обижайтесь при таком требовании. Просто в будущем, когда кто-то из родственников захочет в судебном порядке оспорить ваше завещание и отменить вашу волю, такая справка будет большой преградой.

Если же Вам более 70 лет, справки от врачей совершенно обязательны. Кроме того, нужно будет создать и другую документальную базу, подтверждающую Ваши намерения по передаче имущества наследнику по завещанию. И уж совсем большой пакет документов нужен в случае составления завещания на соседей по лестничной площадке, которые годами ухаживают за Вами. Об этих документах — лучше поговорить со специалистом. Запись по тел.,77-11.

Вступление в завещание

Если открылось наследство, вступить в наследство (в завещание) надо не позднее шести месяцев со дня смерти наследодателя (есть исключения). Для вступления в наследство надо подать завещание и необходимый комплект документов нотариусу, который оформляет наследство (выдает свидетельства о праве на наследство) конкретно в вашем случае и начать оформлять наследство. При завещании имущества необходимо будет собрать пакет документов, характеризующий такое имущество.

Как определить, завещано ли наследодателем наследственное имущество? Обычно один экземпляр завещания выдается на руки гражданину в момент его составления, второй — хранится в центральном архиве или в делах нотариуса, его удостоверившего. Найти все составленные завещания — непросто, но возможно. Завещательные распоряжения о вкладах в банках — можно найти непосредственно в отделениях этих банков, обратившись с надлежащими документами.

Судебная практика

Приведем очень простой пример из судебной практики, когда по завещанию гражданин получил только малую часть того, на что рассчитывал.

Гражданин К. (45-и лет) написал завещание своей гражданской жене Л. Он всей душой любил женщину, пылинки с нее сдувал, она тоже отвечала ему взаимностью: добротой и заботой. Гражданин К. купил двухкомнатную квартиру. Причем, деньги на нее частично дала Л. У этого гражданина была еще машина и. пятеро детей от двух предыдущих браков. Между собой любящие сердца решили так: квартиру оформим на К, а Л. напишем завещание. Не посоветовавшись с юристом, мужчина написал завещание на гражданскую жену. Он думал, что по завещанию все достанется его любимой женщине. При стечении трагических обстоятельств, гражданин К. скоропостижно умер. Гражданка Л. рассчитывая на квартиру, подала завещание нотариусу. Но и дети от предыдущих браков (вернее, их матери) тоже обратились к нотариусу за наследством. Четыре ребенка были несовершеннолетние. А, как известно, такие дети являются обязательными наследниками. И наследство, совершенно законно, было поделено на пятерых: гражданку Л. и четырех детей. Почему, спросите Вы, она не требовала своих денег, вложенных в квартиру? Ответ простой. Часто люди не обращаются за помощью к юристам и не знаю свои права. Женщине и в голову не пришло обратиться в суд. Она осталась с 1/5 долей квартиры.

А, может быть, оформить "на кого хочется" уже сегодня?

Завещание после смерти наследодателя может работать только в части или, вообще, оспариваться в суде. Наследники по закону стараются признать завещание недействительным в силу различных причин. И нередко им это удается. В результате — выполнение воли гражданина нарушается, наследство переходит совсем ни к тому, к кому хотелось.

Если есть возможность и желание уже сегодня переоформить квартиру, дом, дачу или иное имущество, споров по завещанию в будущем не будет. Завещание станет не нужным документом. Имущество перейдет тому, кому Вы хотели его передать. Такие пути: дарение, рента, купля-продажа.

Успешно передать ваше имущество тому, кому хотите Вы, помогут наши специалисты.

Запишитесь на прием! Получите квалифицированную помощь. Тел. ,

Источник: http://www.adveconspb.ru/natural/hereditary/obschie/will-pattern/

Nasledstvo-ru.ru

 • Порядок наследования
  • Наследование по закону
   • Право на наследство по закону
   • Вступление в наследство по закону
   • Порядок очередности наследования по закону
   • Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия
   • Очередность наследования по праву представления
   • Лишение наследства по закону
   • Когда завещание может быть признано недействительным
   • Образец искового заявления о признании завещания недействительным
   • Последствия признания завещания недействительным
  • Наследование по завещанию
   • Завещание или дарственная
   • Как правильно составить завещание
   • Как оформить завещание, чтобы его не оспорили
   • Как можно оспорить завещание на квартиру или дом после смерти наследодателя
   • Образец составления завещания
   • Образец завещания, приравненного к нотариально удостоверенному и порядок его оформления
   • Как можно изменить завещание
   • Как можно отменить завещание
   • Завещание с завещательным отказом
   • Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
  • Рента и пожизненное содержание
   • В чем заключается отличие пожизненной ренты от пожизненного содержания с иждивением
   • Плюсы и минусы договора пожизненного содержания с иждивением в РФ
   • Документы для заключения и регистрации договора пожизненного содержания с иждивением
   • Оформление и регистрация договора пожизненного содержания с иждивением
   • Образец договора пожизненного содержания с иждивением
   • Квартира по договору пожизненного содержания с иждивением
   • Прекращение и расторжение договора пожизненного содержания с иждивением
   • Договор пожизненного содержания после смерти одной из сторон
 • Наследодателям
  • Завещание или дарственная?
  • Образец составления завещания
  • Как оформить завещание, чтобы его не оспорили
  • Как проверяется дееспособность завещателя
  • Образец завещания, приравненного к нотариально удостоверенному и порядок его оформления
  • Как можно изменить завещание
  • Как можно отменить завещание
  • Завещание с завещательным отказом
  • Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
 • Наследникам
  • Определение долей наследства
  • Обязательная доля в наследстве
  • Раздел наследства между наследниками
  • Соглашение о разделе наследства
  • Сроки вступления в наследство по закону
  • Права пережившего супруга при наследовании
  • Отказ от наследства по закону
  • Наследование долгов умершего
  • Переходят ли долги по кредиту по наследству
  • Наследование накопительной части пенсии умершего
 • Суд
  • Восстановление сроков
   • Восстановление сроков принятия наследства
  • Установление факта принятия наследства
   • Установление факта принятия наследства в судебном порядке
   • Заявление об установлении факта принятия наследства
   • Образец заявления об установлении факта принятия наследства
  • Признание наследника недостойным
   • Как доказать, что наследник является недостойным
   • Недостойный наследник по завещанию
   • Образец иска о признании наследника недостойным
 • Установление родства
  • Подтверждение родственных связей с умершим наследодателем через суд

Онлайн приемная по наследственным вопросам

Информация соответствует законодательству РФ.

Бесплатная юридическая помощь по наследственным делам

По России (звонок бесплатный)

(ежедневно с 9.00 до 23.00)

Москва и область

(ежедневно с 9.00 до 23.00)

Санкт-Петербург и область

(ежедневно с 9.00 до 21.00)

Объекты наследования

 • Недвижимость
 • Дом
 • Квартира
 • Дача
 • Земля
 • Гараж
 • Автомобиль
 • Оружие
 • Вклад в банке
 • Бизнес ИП
 • Доля в ООО
 • Акции

Полезная информация

Образец составления завещания

Для ознакомления наших читателей мы разработали образец завещания, текст которого составлен с учётом требований действующего законодательства и нотариальной практики. Если вы не являетесь профессиональным юристом, но при этом желаете сами составить текст завещания, то вполне можете использовать наш образец.

В конце статьи вы сможете скачать бесплатно и без регистрации различные примерные образцы составления завещаний, наиболее часто встречающиеся на практике.

Используя наш образец применительно к своим условиям, вы можете составить текст вашего завещания, исходя из количества наследников и конкретного имущества, которое намереваетесь завещать определенному наследнику. В случае если вы не укажете, кому и какое имущество оставляете, то ваши наследники будут иметь право на равные доли в наследстве.

Примерный образец составления завещания

Город Видное Московской области, шестнадцатого марта две тысячи пятнадцатого года

Я, гр. Саблин Анатолий Петрович, 14.04.1959 года рождения, паспорт серииNвыдан отделом ФМС России по Московской области в г. Видное «18»февраля 2009 г. код подразделения, проживающий по адресу: Московская область г. Видное ул. Чайковского, д.32, квартира 79, находясь в здравом уме, твёрдой памяти и ясном сознании, действуя добровольно, понимая значение своих действий и не заблуждаясь, настоящим завещанием на случай моей смерти делаю следующее распоряжение:

Все имущество, которое ко дню моей смерти будет принадлежать мне на праве собственности, в чём бы таковое не заключалось и где бы оно ни находилось,

Я ЗАВЕЩАЮ: дочери – Соловьевой Марине Анатольевне, 20.01.1988 года рождения.

Содержание статей 1118 п. 2, 1119 п. 2, 1149 п. 2 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.

Настоящее завещание составлено и подписано в 2-х экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса КОРКИНОЙ ЛАРИСЫ ЮРЬЕВНЫ, нотариуса города Видное Московской области, а другой экземпляр выдаётся на руки завещателю.

Текст завещания прочитан мне нотариусом вслух, а также прочитан мною лично.

ПОДПИСЬ: Саблин Анатолий Петрович

Город Видное Московской области Российской Федерации.

Шестнадцатого марта две тысячи пятнадцатого года.

Настоящее завещание удостоверено мной, КОРКИНОЙ ЛАРИСОЙ ЮРЬЕВНОЙ, нотариусом города Видное Московской области, действующей на основании лицензии № 167/214, выданной Управлением юстиции Московской области 06 октября 1993 года.

Завещание написано мною со слов гр. Саблина Анатолия Петровича.

Завещание полностью прочитано до подписания и собственноручно подписано в моём присутствии.

Личность завещателя установлена, дееспособность проверена.

Содержание статьи 1149 ГК РФ разъяснено мной завещателю.

Настоящее завещание удостоверено по месту нахождения нотариальной конторы: город Видное Московской области ул. Садовая, 115, телефон.

Зарегистрировано в реестре за № 19876

Взыскан тариф – 100 рублей.

НОТАРИУС: КОРКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА

Примечание: дата и место составления завещания указываются прописью.

Составляя текст завещания, завещатель может включить в него требование об исполнении одним или несколькими наследниками, включенными в завещание, обязанностей имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц. Исполнение этого требования должно производиться за счёт наследственного имущества.

К таким требованиям можно отнести возложение на наследника, которому завещано жилое помещение, обязанности предоставить это помещение для проживания другому лицу на период его жизни или на определенный срок.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством завещание может быть заверено не только нотариусом. В соответствии со статьёй 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации должностным лицам органов местного самоуправления и консульских учреждений России за границей предоставлено право совершать нотариальные действия, в том числе и удостоверять завещания граждан.

В случае если завещатель не может самостоятельно прибыть в нотариальную контору для совершения завещания, то есть возможность пригласить нотариуса на дом, где и будут произведены все необходимые нотариальные действия.

Нотариально удостоверенное завещание является для наследодателя самым надежным способом распоряжения своим имуществом и может обезопасить его наследников от неправомерных посягательств после открытия наследства.

Скачать бесплатно и без регистрации:

#1 RE: Образец составления завещания — Аркадий З. 07.02.:34

Три года назад я написал завещание в пользу своей дочери. А в прошлом году купил дачу и земельный участок. Подскажите пожалуйста как мне теперь поступить, надо снова писать завещание теперь уже на дачу и участок? Я их тоже хочу завещать дочери. Других наследников у меня нет.

#2 RE: Образец составления завещания — Людмила Пименова 08.02.:50

Здравствуйте, Аркадий! Если Вы в тексте завещании указали, что завещаете всё Ваше имущество, которое будет Вам принадлежать ко дню Вашей смерти, своей дочери, то в этот случае она получит всё, что Вам принадлежало на момент оформления завещания, что Вы приобрели после этого и всё, что Вы ещё приобретете в течение Вашей жизни. Если Вы в завещании перечисляли объекты, которые завещаете, то в этом случае вновь приобретенные нужно будет указывать в новом завещании. С другой стороны, если у Вас нет наследников, кроме дочери, то в любом случае Ваше имущество по наследству перейдёт к ней.

#3 завещание — Елена 26.03.:50

Добрый день.мой брат в пользу меня написал завещание.В нем написано. что все имущество в том числе квартира находящаяся по адресу____. он завещает мне, но там отдельной строкой не указано по поводу денежных средств находящихся в банке. Нужно ли прописывать отдельной строкой этот вопрос? Или достаточно слов. все имущество.

#4 завещание — Центр оформления наследства 28.03.:50

Здравствуйте, Елена! Если в завещании написано, что Ваш брат завещает Вам всё своё имущество, которое ко дню его смерти окажется ему принадлежащим, в чём бы таковое не заключалось и где бы оно ни находилось, то этого будет достаточно. И отдельно прописывать в завещании пункт по поводу денежных средств в этом случае необязательно. Следует иметь в виду, что в отношении завещания денежных средств, находящихся в банке, наследодатель может воспользоваться правом составления завещательного распоряжения. Это распоряжение может быть составлено в банке и заверено уполномоченным сотрудником банка. Эта процедура бесплатна.

#5 Наследство по завещанию — Евгений 28.08.:13

В завещании умершей матери жены моя жена названа дочерью, как и в рекомендуемой Вами образце.Нотариу с отказывается принять заявление и требует документального подтверждения родства, указывая при этом, что если бы не было слова дочь,то заявление было бы принято.Я не вижу в этом логики, а лишь желание нотариуса создать дополнительные трудности клиентам.Добавл ю, что наследство исчисляется двумя невыплаченными пенсиями.Актова я запись о первом браке жены в архиве отсутствует.Пра вомерным ли требования нотариуса?

#6 Наследство по завещанию — Евгений 28.08.:25

В вашем образце указана степень родства — сын. Верно ли что при вступлении в наследство по этому завещанию придётся подтверждать родство документально.А если слова «сын» не указывать,то и проблем не будет? И гражданин с ФИО и данными паспорта примет наследство.

#7 Наследство по завещанию — Наследство онлайн 02.09.:19

В завещании умершей матери жены моя жена названа дочерью, как и в рекомендуемой Вами образце.Нотариус отказывается принять заявление и требует документального подтверждения родства, указывая при этом, что если бы не было слова дочь,то заявление было бы принято.Я не вижу в этом логики, а лишь желание нотариуса создать дополнительные трудности клиентам.Добавлю, что наследство исчисляется двумя невыплаченными пенсиями.Актовая запись о первом браке жены в архиве отсутствует.Правомерным ли требования нотариуса?

Здравствуйте, Евгений! Родственные отношения должны быть обязательно подтверждены только при наследовании по закону. При наличии завещания, если в нем указаны родственные отношения завещателя и наследника, нотариус, при выдаче свидетельства о праве на наследство проверяет наличие этих отношений и указывает их в свидетельстве о праве на наследство по завещанию. Если наследник, указанный в завещании, не может представить нотариусу документы, подтверждающие родственную связь, то на основании его письменного заявления, в котором он просит оформить его права как наследника по завещанию (как постороннего лица), нотариус не вправе требовать от наследника документы, подтверждающие родственную связь. В этом случае, в свидетельстве о праве на наследство по завещанию не указываются родственные отношения наследника и наследодателя.

#8 Наследство по завещанию — Наследство онлайн 02.09.:21

В вашем образце указана степень родства — сын. Верно ли что при вступлении в наследство по этому завещанию придётся подтверждать родство документально.А если слова «сын» не указывать,то и проблем не будет? И гражданин с ФИО и данными паспорта примет наследство.

Уважаемый, Евгений! На часть Вашего вопроса ответ дан в предыдущем комментарии. Наследник, указанный в завещании, получит наследство независимо от факта родственных отношений. Наследодатель может завещать своё имущество и совершенно постороннему лицу. Что касается вопроса о том, указывать или не указывать в завещании данные паспорта наследника. Здесь необходимо иметь в виду следующее. В течение жизни человека паспорт может быть заменен на новый по различным обстоятельствам. Например: в связи с достижением определенного возраста, в связи с утратой, износом, изменением внешности и по другим основаниям. И факт принадлежности паспорта, данные которого указаны в завещании, потом необходимо будет доказывать в случае, если у наследника к моменту открытия наследства будет другой паспорт.

#9 Подскажите — Юлия 09.09.:53

Здравствуйте! У моего умершего мужа была родная тетка по матери.У нее нет своей семьи. На момент ее смерти мы узнаем,что оставлено завещание на племянника моего умершего мужа. Завещание составлялось за месяц до смерти(она болела раком). Получается никому ничего не осталось,хотя жива ее родная сестра(мать мужа),племянниц а,и еще один ее внучатый племянник(мой сын). О том что она болела никто не знал(т.к.она прекратила общаться с нами через 5 лет после смерти моего мужа(ее племянника).Мой сын является ее крестником.Есть ли возможность оспорить завещание в пользу и моего ребенка?

#10 Подскажите — Морозов Д.И. 09.09.:59

Здравствуйте, Юлия! Если завещание тёти Вашего умершего мужа было оформлено нотариусом в соответствии с законом, то оспорить его вряд ли удастся. Завещатель при составлении завещания распоряжается своим имуществом на случай своей смерти по своему усмотрению. Его воля охраняется законом и ограничивается только обязательной долей в наследстве. Из Вашего комментария видно, что лиц, имеющих право на обязательную долю, в данном случае нет.

Источник: http://nasledstvo-ru.ru/obrazets-sostavleniya-zaveshchaniya



© Copyright 2017, law-m.ru. Все права защищены.
×